TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Laura Pensasmäki Photography / Lyreilia Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty: 13.04.2022


1. REKISTERINPITÄJÄ

Lyreilia Oy / Laura Pensasmäki Photography (Y-tunnus: 2882126-5)

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Laura Pensasmäki, Lyreilia Oy

info@laurapensasmaki.fi / www.laurapensasmaki.fi


2. REKISTERÖIDYT

Asiakasrekisterimme koskee Lyreilia Oy / Laura Pensasmäki Photographyn asiakkaita (kotisivut: www.laurapensasmaki.fi). Löydät alta tarkemmat erittelyt rekisteriin tallennettavista henkilötiedoista ja niiden käyttötarkoituksista.


3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

 • Käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja asiakassuhteen perusteella.
 • Käsittelemme henkilötietoja aina suostumuksen perusteella. Annat suostumuksen aina automaattisesti henkilötietojesi käsittelyyn ottaessasi meihin yhteyttä (sähköpostitse tai kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta) tai ostaessasi meiltä palveluja. Kysymme aina erikseen luvan markkinointiin.
 • Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Ostettujen palveluiden toimitus (mm. kuvatuotteet nettigalleriassa)
 • Markkinoinnissa palveluistamme/mahdollisista tarjouksista kertominen (jos asiakas on antanut tähän erikseen luvan)


4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite), jotka asiakas on meille antanut ottaessaan yhteyttä/tehdessään varauksen/ostaessaan palveluita.

Tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseksi; henkilötiedot, varaushistoria, sekä tiedot ostoista ja toimituksista.


5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin info@laurapensasmaki.fi.

Tarkastusoikeus:

 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:

 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto:

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus:

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:

 • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle:

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: 

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät:

www.tietosuoja.fi


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

​Asiakastiedot saadaan:

 • Asiakkaalta itseltään yhteydenoton/varauksen/oston yhteydessä, joko sähköpostilla tai puhelimitse asiakkaalta kysyttäessä.
 • Asiakkaalta itseltään kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.
 • Asiakkaalta itseltään hänen suostumuksen mukaisesti myös muissa yhteyksissä, jos asiakas haluaa antaa tietonsa esim. suoramarkkinointia varten.


7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Lyreilia Oy:n ulkopuolelle, ellei asiakkaalta itseltään ole tähän lupa.

Varmistamme, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä, esim. käyttäessämme maksukortinlukijaa tapahtumissa (messut jne).


8. KÄSITTELYN KESTO

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.


9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakasrekisteriä käsittelevät Lyreilia Oy:n työntekijät, sekä mahdolliset sopimusyrittäjyyssuhteessa/yhteistyössä olevat henkilöt Lyreilia Oy:n kanssa, jotka ovat osallisena asiakkaaseen liittyvässä palvelussa, jonka asiakas on Lyreilia Oy:ltä varannut/ostanut.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

”Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää lähtökohtaisesti käyttäjän suostumusta.”

Lähde: Traficom, Kyberturvallisuuskeskus

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Käyttämämme evästeet:

 • Kotisivumme (www.laurapensasmaki.fi) käyttävät Pixieset -palvelun evästeitä. Seuraamme kotisivujen hallintapaneelin kautta kävijäseurantaa. Kotisivumme ovat suojattu SSL-varmenteella.
 • Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Ohjelma saa verkkosivun kävijästä tietoa, kun kävijän selain suorittaa Javascript-komentosarjan, joka haetaan Googlen palvelimelta verkkosivun lähdekoodiin sisältyvällä lyhyehköllä kutsulla. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.

Lähde: Wikipedia lue lisää: Google Analytics

Lue lisää selaimesi asetuksista, jos haluat poistaa evästeiden käytön.


13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä milloin vain. Jos tietosuojaa lähdetään muuttamaan niin, että se vaikuttaa merkittävästi voimassa oleviin asiakassuhteisiin, ilmoitamme tästä erikseen asiakkaillemme.

Jos et hyväksy tämän tietosuojaselosteen sisältöä, älä käytä Lyreilia Oy:n hallinnoimia kotisivuja.

Päivitetty viimeksi 13.04.2022